Το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Η Κύπρος απέκτησε την ελευθερία της από τη Μεγάλη Βρετανία σύμφωνα με τη διακήρυξη της βασίλισσας Ελισάβετ της Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου το 1960, η οποία βασίστηκε στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου του 1959. Έκτοτε, η Κύπρος συνεχίζει την ανεξάρτητη πορεία της μέχρι και σήμερα και μαζί με αυτήν ξεκινάει και η πορεία του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει ως αντικείμενο και στόχο τη διαφύλαξη, ενίσχυση, ποιοτική βελτίωση της παιδείας και του πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο έχει οργανώσει το σύστημα εκπαίδευσης με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρες, και απόλυτα λειτουργικό. Η εκπαίδευση στην Κύπρο διακρίνεται ως εξής:

  • Προδημοτική
  • Δημοτική
  • Μέση
  • Μέση Τεχνική και Επαγγελματική
  • Ανώτερη και Ανώτατη
  • Ειδική
  • Ιδιωτική
  • Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
  • Επιμορφωτικά Κέντρα

Στην Κύπρο εδρεύουν σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν κατορθώσει να προσελκύσουν πολλούς φοιτητές από το εξωτερικό, γεγονός που δείχνει το επίπεδο εκπαίδευσης του νησιού.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το σημαντικό έργο του έχει δημιουργήσει υπηρεσίες που εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς. Κάποιοι από αυτούς είναι οι επιστημονικές έρευνες, η εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση, η εκπαιδευτική ψυχολογία, η φοιτητική μέριμνα, η συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Μία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου είναι το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (Γ.Ε.Δ.Υ.) το οποίο λειτουργεί από το 2009. Το Γ.Ε.Δ.Υ. συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό αλλά και στην εποικοδομητική βελτίωση της παιδείας και του πολιτισμού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Μία άλλη σημαντική υπηρεσία είναι οι πολιτιστικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη χάραξη της πολιτικής της Κύπρου σε ό,τι αφορά τον σύγχρονο πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες. Σκοπός, επίσης, των πολιτιστικών υπηρεσιών είναι η προώθηση, στο ευρύτερο κυπριακό κοινό αλλά και στο εξωτερικό, της πολιτιστικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας των Κυπρίων.

Η Παιδεία και ο Πολιτισμός είναι καθοριστικοί πυλώνες της Κύπρου γι’ αυτό και το βάρος της ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι μεγάλο αλλά και ιερό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *