Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Κύπρο στο αντικείμενο της τέχνης

Η πλούσια καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση της Κύπρου δείχνει το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στις τέχνες, στην ιστορία τους και την εξέλιξή τους. Πέραν της αποκτήσεως ενός πτυχίου, πολύ σημαντική είναι και η περαιτέρω εξειδίκευση με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία θα δώσουν στον σπουδαστή περισσότερες γνώσεις και μεγαλύτερη αντίληψη στον τομέα της τέχνης.

Κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν την τέχνη και την ιστορία της είναι τα εξής:

  • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες αγωγής, τέχνες και εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα παρέχεται από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Η χρονική διάρκειά του είναι 3 εξάμηνα. Οι σκοποί του προγράμματος αυτού είναι η διδαχή παιδαγωγικών μαθημάτων σε υψηλό επίπεδο, η μελέτη σχετικών βιβλίων και η αλληλεπίδραση με τα μέλη του ΔΕΠ και τους υπόλοιπους φοιτητές. Μέσα από την επίτευξη αυτών των σκοπών επιτυγχάνεται η απόκτηση βαθύτερων γνώσεων στις Τέχνες και τη διδακτική τους, η εξοικείωση με μεθόδους και προσεγγίσεις σε θέματα που προκύπτουν από τη διδακτική διαδικάσία και η εναρμόνιση του παιδαγωγικού έργου με τις τρέχουσες εξελίξεις στη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών και της μουσικής. Με την απόκτηση του τίτλου του προγράμματος, ο πτυχιούχος μπορεί να αναλάβει ακαδημαϊκή θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διοικητική θέση σε σχολείο και στο υπουργείο παιδείας και πολιτισμού και, τέλος, να εργαστεί ως επιμορφωτής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
  • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης του Τμήματος Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι η διεθνής προοπτική που προσδίδεται στη θεωρητική και ιστορική προσέγγιση της τέχνης. Ένας από τους πολλούς στόχους αυτού του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν επιστημονικότερη και εγκυρότερη έρευνα πάνω στην ιστορία και θεωρία της τέχνης, με παράλληλη εναρμόνισή του με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Άλλος στόχος είναι η παροχή εφοδίων στους σπουδαστές, ώστε να αντιμετωπίσουν τα όποια θέματα προκύψουν στη σύγχρονη μεθοδολογική επανεκτίμηση της ιστορίας και θεωρίας της τέχνης. Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών, ο σπουδαστής θα μπορέσει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα ή να διεκδικήσει διοικητική θέση σε φορείς όπως μουσεία, κρατικά ή ιδιωτικά ιδρύματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *