Η κυπριακή τέχνη στην Χαλκολιθική Περίοδο.

Όταν μιλάμε για τη Χαλκολιθική Περίοδο αναφερόμαστε στην περίοδο κατά την οποία έχουμε χρήση του λίθου αλλά και παράλληλα χαλκού. Ξεκινάει από το 3900 π.Χ. και τελειώνει περίπου το 2500 π.Χ. Από το 2500 π.Χ. και μετά, ξεκινά η εποχή του Χαλκού.

Στην περιοχή της Κύπρου, κατά τη Χαλκολιθική Περίοδο, έχουμε έντονη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία). Επίσης, οι κάτοικοι ασχολούνταν με την αγγειοπλαστική και τη μικροτεχνία. Για τα αγγεία χρησιμοποιούνται γεωμετρικά και φυτικά σχέδια τα οποία ζωγραφίζονται με κοκκινωπή βαφή. Στο τομέα της μικροτεχνίας συναντάμε την κατασκευή ειδωλίων, όπου τα περισσότερα έχουν σταυρικό σχήμα και τα χρησιμοποιούσαν για ιεροτελεστίες και ως μενταγιόν. Ένα άλλο πρόσθετο και ενδιαφέρον στοιχείο είναι η κυριαρχία της γυναικείας μορφής στα ειδώλια με την οποία λατρεύονταν η γονιμότητα όπως γινόταν και στη Νεολιθική Εποχή. Μεγάλη παραγωγή των ειδωλίων παρατηρείται στην περιοχή της Σουσκιού, βόρεια των Κουκλιών.

Στη Χαλκολιθική Περίοδο η ταφή των νεκρών γίνονταν σε νεκροταφεία, δίπλα ή μέσα στα σπίτια και είχαν κυψελοειδή μορφή με έναν ή περισσότερους νεκρούς. Ακόμη, λόγω της επίδρασης από την περιοχή της Μικράς Ασίας, εμφανίζονται θαλαμοειδείς τάφοι και ταφές σε αγγεία.

Στην αρχιτεκτονική των οικισμών κυριαρχεί το κυκλικό σχήμα και στο κέντρο της οικίας βρισκόταν η εστία. Η θεμελίωση γίνεται με λίθους, ενώ το υπέργειο τμήμα οικοδομούνταν με πηλό και κλαδιά. Η στέγη, θολωτή ή επίπεδη, στηριζόταν με πασσάλους. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις συναντούμε μεσοπατώματα, βοηθητικούς χώρους οι οποίοι είχαν τη χρήση εργαστηρίων και αποθηκών. Γνωστοί οικισμοί που έχουν ανακαλυφθεί στην Κύπρο είναι αυτοί της Ερήμης της Κισσόνεργας και της Λέμπας.

Την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου μαρτυρεί η εύρεση οψιανού από τη Μικρά Ασία και πυριτόλιθου από τη Συρία. Εκείνη την περίοδο εμφανίζεται και η χρησιμοποίηση σφραγίδων, που σε συνδυασμό με την εμφάνιση διαφορετικού μεγέθους σπιτιών, φαίνεται να υπάρχει κοινωνική ιεραρχία. Αυτήν την υπόθεση ενισχύει και η ύπαρξη τάφων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος και την ύπαρξη ή μη κτερισμάτων μέσα σε αυτούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *